Aktualny wykaz wydawnictw

Jeżeli w podanych latach publikowałeś swoje utwory w niżej wskazanych wydawnictwach, jesteś uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w ramach repartycji indywidualnej.


DOM WYDAWNICZYBELLONA: 2017–2018
GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE: 2018
GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE (GWP): 2017–2019
HELION: 2020–2022
OFICYNA WYDAWNICZA IMPULS: 2019
PEARSON EDUCATION LIMITED: 2017–2019
POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE (PWE): 2017–2022
PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE: 2018, 2020–2022
TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH UNIVERSITAS: 2017
WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO: 2017
WYDAWNICTWO C.H. BECK: 2017–2022
WYDAWNICTWO LEKARSKIE PZWL: 2017–2022
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN: 2017–2022
WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR: 2017–2018, 2022
WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU (UAM): 2017-2018, 2020–2022
WYDAWNICTWO NOWA ERA: 2019
WYDAWNICTWO WOLTERS KLUWER: 2017–2022

Wykaz wydawnictw został opracowany na podstawie badań statystycznych kopiowania utworów w ramach dozwolonego użytku osobistego, przygotowanych na zlecenie Stowarzyszenia KOPIPOL przez ośrodek badawczy – CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

Image

The KOPIPOL Association for Collective Management of Copyright of Authors of Scientific and Technical Works

Warszawska 21/31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl