Po stronie

nauki

The Amazing Slideshow Addon!
The Amazing Slideshow Addon!
The Amazing Slideshow Addon!
The Amazing Slideshow Addon!
The Amazing Slideshow Addon!
The Amazing Slideshow Addon!
The Amazing Slideshow Addon!
The Amazing Slideshow Addon!

Czy w swojej pracy korzystasz z pracy twórców

naukowych i technicznych?

naukowych i technicznych?
The Amazing Slideshow Addon!
The Amazing Slideshow Addon!
The Amazing Slideshow Addon!
The Amazing Slideshow Addon!
The Amazing Slideshow Addon!
The Amazing Slideshow Addon!
The Amazing Slideshow Addon!
The Amazing Slideshow Addon!

Czy w swojej pracy korzystasz z pracy twórców

naukowych i technicznych?

naukowych i technicznych?

Po stronie

nauki

Image

Kwota wypłaconych wynagrodzeń

Kwota udzielonych dofinansowań

Liczba wypłaconych wynagrodzeń

Autorzy, którzy otrzymali wynagrodzenie

Naukowcy, którzy powierzyli nam swoje prawa autorskie

Image

Aktualności

dr hab. inż. Paweł Andrzej Łaski, prof. PŚk
OdtwórzPlay

dr hab. inż. Paweł Andrzej Łaski, prof. PŚk

lek. med. Aleksandra Gładyś-Jakubczyk
OdtwórzPlay

lek. med. Aleksandra Gładyś-Jakubczyk

XVII Festiwal Puls Literatury I Na Skraju Utopii
OdtwórzPlay

XVII Festiwal Puls Literatury I Na Skraju Utopii

previous arrow
next arrow
dr hab. inż. Paweł Andrzej Łaski, prof. PŚk
lek. med. Aleksandra Gładyś-Jakubczyk
XVII Festiwal Puls Literatury I Na Skraju Utopii
previous arrow
next arrow
Image
1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje zasady legalnego korzystania z utworów oraz konsekwencje naruszenia praw autorskich.
Image
2. Zgodnie ze wskazaną ustawą korzystanie z utworów objętych ochroną prawa autorskiego może nastąpić tylko po zawarciu umowy z twórcą lub jego...
Image
3. Wszelkie przejawy korzystania z utworów jak: ich utrwalenie, zwielokrotnienie (kopiowanie, drukowanie, digitalizowanie, umieszczanie w chmurze)...
Image
4. Korzystanie z utworów bez umowy z uprawnionym powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą (finansową) oraz odpowiedzialność karną.
Image
5. W pewnych wąsko zakreślonych sytuacjach ustawa zezwala na bezumowne korzystanie z utworów. Może mieć to miejsce w drodze wyjątku...
Image

Partnerzy Repartycji Indywidualnej

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl