Kategorie urządzeń

art. 20 – Kategorie urządzeń

Typ urządzenia lub nośnika Wysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży urządzenia lub nośnika *
Kopiarka, w tym atramentowa, laserowa, analogowa i termosublimacyjna 3
Skaner płaski 3
Skaner innego typu, w tym ręczny i szczelinowy 2
Faks termiczny 1
Faks na papier zwykły ze skanerem szczelinowym 1,5
Faks na papier zwykły ze skanerem płaskim 2
Drukarka atramentowa i drukarka laserowa 1,5
Papier formatu A3 i A4 1,25
Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner i kopiarkę, bez innych funkcji 3
Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner lub kopiarkę oraz zawierające inne funkcje 2,8
Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner lub kopiarkę, z zablokowanymi innymi funkcjami – udostępnianymi na żądanie 2,9
Kopiarka, drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne – zdolne do wykonywania kopii utworów także na arkuszach papieru formatu powyżej A3 (urządzenia wielkoformatowe) 1 ale nie więcej niż 100 zł

 

wysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży brutto urządzenia lub nośnika, określona na podstawie Załącznika do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2011 r. Dz.U. 2011 r. Nr 105, poz. 616

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl