Kontakt
Image

Kontakt

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

 

ul. Warszawska 21 lok. 31

25-512 Kielce

el.: (+48) (41) 341 54 39

fax: (+48) (41) 341 54 47

e-mail: kopipol@kopipol.org.pl

http://
www.kopipol.org.pl

NIP: 657-19-20-381

REGON: 290604782

KRS: 0000011280

Rachunki bankowe

Stowarzyszenie KOPIPOL dysponuje następującymi numerami rachunków bankowych, właściwymi dla:

  • opłat od producentów i importerów urządzeń reprograficznych i związanych z nimi czystych nośników (urządzenia kopiujące oraz papier A3/A4) – art. 20 PrAut

08 1020 2629 0000 9102 0399 9174                      PKO Bank Polski Oddział 2 w Kielcach

  • opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych (punkty ksero) – art. 201 PrAut

11 1020 2629 0000 9902 0426 0337                      PKO Bank Polski Oddział 2 w Kielcach

  • pozostałych opłat (inne niż wymienione powyżej, w tym m.in. odsetki, koszty sądowe, etc.)

61 1020 2629 0000 9702 0426 0311                      PKO Bank Polski Oddział 2 w Kielcach

  • opłat licencyjnych

36 1020 2629 0000 9602 0492 8364                     PKO Bank Polski Oddział 2 w Kielcach

W celu prawidłowego zaewidencjonowania wnoszonych opłat uprzejmie prosimy o umieszczanie w treści przelewu informacji o okresie za jaki opłata jest wnoszona oraz numeru NIP firmy wnoszącej, np: opłata za I kw. 2017, NIP: 585-209-72-38

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl