O nas
Image

Nasza misja

Zajmujemy się ochroną praw autorskich twórców dzieł naukowych i technicznych. Wspieramy autorów w rozwoju i realizacji badań. Udzielamy licencji, pobieramy opłaty za korzystanie z dzieł naukowych, a następnie wypłacamy należne wynagrodzenia twórcom. Działamy przeciwko wszelkim formom naruszeń praw autorskich. Dbamy o promocję prawa autorskiego, bo wierzymy, że można kopiować z klasą, szanując pracę naukowców. Reprezentujemy wszystkie środowiska naukowe i największe uczelnie w kraju. Jesteśmy organizacją zbiorowego zarządzania, których w Polsce jest tylko dziesięć.

Współpracujemy z przedsiębiorcami, udzielając licencji. Pobieramy opłaty od producentów i importerów urządzeń kopiujących oraz czystych nośników. Stowarzyszenie KOPIPOL działa na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

24 maja 1995 roku

Wejście w życie ustawy
o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

24 maja 1995 roku

5 czerwca 1995 roku

Nowe techniki kopiowania i dynamiczne zmiany w zakresie wykorzystywania dzieł naukowych, które miały miejsce w połowie lat 90-tych, dały początek Stowarzyszeniu. Kilkanaście dni po wejściu w życie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dokładnie 5 czerwca 1995 roku, powstał KOPIPOL. Pół roku później została wydana zgoda Ministra Kultury na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi. Od tej pory prężnie działamy i wspieramy naukowców. Wszystko dzięki porozumieniu środowisk reprezentujących różne dziedziny nauki, uczelnie i regiony w Polsce, ale przede wszystkim zaangażowaniu pierwszego i zarazem obecnego przewodniczącego KOPIPOLU prof. Mieczysława Poniewskiego.

Image

Nasz zespół

Zarząd

prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski

Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski

Profesor nauk technicznych, specjalizujący się w zagadnieniach wymiany ciepła w przepływach wielofazowych oraz termodynamiki procesów nierównowagowych. Członek Komitetu Termodynamiki
i Spalania PAN od 1996 r. Obecnie profesor Politechniki Warszawskiej, filia w Płocku i kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji. W latach 1993-1996-1999 pełnił funkcję prorektora Politechniki Świętokrzyskiej. Nagradzany indywidualnie i zespołowo przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Rektora Politechniki Warszawskiej za dorobek naukowy i dydaktyczny. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 12 Podsekcji Przepływów Mikro i Wielofazowych Komitetu Mechaniki PAN oraz Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.
Członek Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia KOPIPOL oraz od 1995 roku Przewodniczący Zarządu.

dr hab. inż. Jacek Wernik, prof. uczelni

Wiceprzewodniczący
dr hab. inż. Jacek Wernik, prof. uczelni

Doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, profesor Politechniki Warszawskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, indeksowanych w bazie Scopus oraz WoS, prezentujących wyniki badań z zakresu m.in. optymalizacji procesów technologicznych, symulacji numerycznych oraz wymiany ciepła. Uczestnik międzynarodowych projektów europejskich oraz krajowych. Ekspert merytoryczny instytucji finansujących badania naukowe. Prywatnie pasjonat historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów, miłośnik thrillerów. Czas wolny spędza aktywnie, jeżdżąc na rowerze.

dr Agnieszka Kowalska-Lasek

Skarbniczka
dr Agnieszka Kowalska-Lasek

Filolożka, dr nauk humanistycznych, muzealniczka, kustoszka dyplomowana. Od lat związana z Muzeum Narodowym w Kielcach, obecnie jego wicedyrektorka, wcześniej kierowniczka jednego z oddziałów literackich – Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.
Autorka licznych publikacji, kuratorka wielu uznanych wystaw koordynatorka istotnych ze względu na zachowanie dziedzictwa kulturowego projektów, w tym Modernizacji Muzeum Archeologicznego w Wiślicy. Pełnomocniczka ds. jakości, przewodnicząca komisji ds. prawa autorskiego, członkini kolegium redakcyjnego MNKi. Uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Trzykrotna laureatka Świętokrzyskiej Nagrody Kultury. Wolny czas najchętniej spędza z przyjaciółmi lub literaturą. Kocha teatr i kino. Interesuje się kulturą komunikacji i dobrym, codziennym życiem.

dr inż. Robert Grabarczyk

Członek zarządu
dr inż. Robert Grabarczyk

Absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej filii
w Płocku. W latach 2006-2010 zatrudniony w Centrum Doskonałości CERED PW na stanowisku starszego technologa przy realizacji europejskiego projektu badawczego HYVOLUTION – nietermiczna produkcja czystego wodoru z biomasy. Od 2011 roku pracownik Zespołu Inżynierii Chemicznej i Chemometrii w Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej (filia w Płocku). Recenzent czasopism wydawanych przez Elsevier, Springer, MDPI i Wiley. Ekspert branżowy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zainteresowania naukowe: przemysłowe technologie wodorowe, modelowanie i symulacje komputerowe w inżynierii procesowej, metody oszczędzania i gospodarowania energią oraz analiza ekonomiczna procesów przetwórczych.

Zarząd

prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski

Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski

Profesor nauk technicznych, specjalizujący się w zagadnieniach wymiany ciepła w przepływach wielofazowych oraz termodynamiki procesów nierównowagowych. Członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN od 1996 r. Obecnie profesor Politechniki Warszawskiej, filia w Płocku i kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji. W latach 1993-1996-1999 pełnił funkcję prorektora Politechniki Świętokrzyskiej. Nagradzany indywidualnie i zespołowo przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Rektora Politechniki Warszawskiej za dorobek naukowy i dydaktyczny. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 12 Podsekcji Przepływów Mikro i Wielofazowych Komitetu Mechaniki PAN oraz Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.
Członek Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia KOPIPOL oraz od 1995 roku Przewodniczący Zarządu.

dr hab. inż. Jacek Wernik, prof. uczelni

Wiceprzewodniczący
dr hab. inż. Jacek Wernik, prof. uczelni

Doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, profesor Politechniki Warszawskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, indeksowanych w bazie Scopus oraz WoS, prezentujących wyniki badań z zakresu m.in. optymalizacji procesów technologicznych, symulacji numerycznych oraz wymiany ciepła. Uczestnik międzynarodowych projektów europejskich oraz krajowych. Ekspert merytoryczny instytucji finansujących badania naukowe. Prywatnie pasjonat historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów, miłośnik thrillerów. Czas wolny spędza aktywnie, jeżdżąc na rowerze.

dr Agnieszka Kowalska-Lasek

Skarbniczka
dr Agnieszka Kowalska-Lasek

Filolożka, dr nauk humanistycznych, muzealniczka, kustoszka dyplomowana. Od lat związana z Muzeum Narodowym w Kielcach, obecnie jego wicedyrektorka, wcześniej kierowniczka jednego z oddziałów literackich – Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.
Autorka licznych publikacji, kuratorka wielu uznanych wystaw koordynatorka istotnych ze względu na zachowanie dziedzictwa kulturowego projektów, w tym Modernizacji Muzeum Archeologicznego w Wiślicy. Pełnomocniczka ds. jakości, przewodnicząca komisji ds. prawa autorskiego, członkini kolegium redakcyjnego MNKi. Uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Trzykrotna laureatka Świętokrzyskiej Nagrody Kultury. Wolny czas najchętniej spędza z przyjaciółmi lub literaturą. Kocha teatr i kino. Interesuje się kulturą komunikacji i dobrym, codziennym życiem.

dr inż. Robert Grabarczyk

Członek zarządu
dr inż. Robert Grabarczyk

Absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej filii
w Płocku. W latach 2006-2010 zatrudniony w Centrum Doskonałości CERED PW na stanowisku starszego technologa przy realizacji europejskiego projektu badawczego HYVOLUTION – nietermiczna produkcja czystego wodoru z biomasy. Od 2011 roku pracownik Zespołu Inżynierii Chemicznej i Chemometrii w Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej (filia w Płocku).
Recenzent czasopism wydawanych przez Elsevier, Springer, MDPI i Wiley. Ekspert branżowy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zainteresowania naukowe: przemysłowe technologie wodorowe, modelowanie i symulacje komputerowe w inżynierii procesowej, metody oszczędzania i gospodarowania energią oraz analiza ekonomiczna procesów przetwórczych.

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca: 

 • dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek, prof. uczelni

Sekretarz:

 • dr Wiktor Krasa

Członkowie:

 • dr hab. inż. Rafał Chatys, prof. uczelni
 • dr Robert Kaniowski
 • dr hab. Beata Maciejewska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Robert Pastuszko, prof. uczelni

Skład Rady Programowej

Przewodniczący:

 • dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. uczelni

Członkowie:

 • dr Zdobysław Kuleszyński
 • prof. dr hab. inż. Antoni Kunicki
 • docent dr inż. Marek Kuźmiński
 • dr hab. Paweł Łukaszewski
 • prof. dr hab. Michał Trocki

Współpracownicy

Image

Współpraca międzynarodowa

Dbając o prawa twórców i wydawców, nieustannie wymieniamy doświadczenia, ściśle współpracując z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami skupiającymi podobne stowarzyszenia.

Uczestniczymy w pracach, spotkaniach i generalnych zebraniach Międzynarodowej Federacji Organizacji Praw Reprodukcyjnych - IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations) zrzeszającej przeszło 150 członków z ponad 85 krajów świata. Na poziomie międzynarodowym Federacja ułatwia zbiorowe zarządzanie prawami do zwielokrotniania i innymi prawami do utworów tekstowych i graficznych. Członkowie IFRRO reprezentują wiele milionów autorów, artystów wizualnych i wydawców książek. Stowarzyszenie współpracuje również z szeregiem organizacji europejskich:

Dzięki licznym kontaktom międzynarodowym KOPIPOL ma realny wpływ na tworzenie obowiązujących na terenie Unii Europejskiej przepisów dotyczących ochrony praw autorskich.

Image

Dokumenty

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl