Dla autorów
Image

Wypłaty dla autorów

Image

Repartycja licencyjna

Miliony użytkowników każdego dnia korzysta komercyjnie z twórczości naukowej i technicznej. Zgodnie z przepisami prawa autorskiego twórcy należy się za to wynagrodzenie. Autorzy nie mają jednak możliwości, aby dowiedzieć się o każdym przypadku użycia ich utworów i tym samym zadbać o należne im wynagrodzenie. I tu pojawiają się organizacje zbiorowego zarządzania, które pośredniczą między korzystającym z praw autorskich, a uprawnionym twórcą lub jego następcą prawnym, czyli zazwyczaj wydawcą lub spadkobiercą. Działając na rzecz ochrony praw autorskich twórców utworów naukowych i technicznych, przedstawiciele świata nauki utworzyli Stowarzyszenie KOPIPOL. Na mocy przepisów prawa oraz posiadanych uprawnień udziela ono licencji na korzystanie z twórczości naukowej i technicznej. W ten sposób zebrane z rynku wynagrodzenia trafiają za pośrednictwem Stowarzyszenia KOPIPOL do uprawnionych. Skorzystaj z wyszukiwarki autorów i sprawdź, czy czeka na Ciebie wynagrodzenie.

Image

Repartycja indywidualna

Repartycja to system podziału i wypłat wynagrodzeń stanowiących rekompensatę dla twórców za prywatne kopiowanie ich twórczości w ramach dozwolonego użytku osobistego. Fundusze na ten cel pochodzą od producentów i importerów urządzeń reprograficznych (kserokopiarek, skanerów, drukarek, itp.) jak również właścicieli punktów ksero. Repartycja przysługuje autorom, którzy opublikowali swoje utwory w wydawnictwach najczęściej kopiowanych w danym roku. Wykaz tych wydawnictw jest ustalany na podstawie wyników badań statystycznych przeprowadzanych przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej z Krakowa. Aktualny wykaz wydawnictw. Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi wypłaty środków za publikacje wydane w latach 2017 - 2022. Szczegółowe informacje o repartycji indywidualnej i wypłatach wynagrodzeń dla danego roku poniżej:  

Image

Jesteś twórcą? Sprawdź, czy przysługuje Ci wypłata z systemu repartycji. Skorzystaj z  wyszukiwarki uprawnionych autorówDane autorów, którzy w terminie trzech miesięcy od dnia podziału i wypłaty przychodów z praw za dany rok podziałowy nie odebrali swoich wynagrodzeń można sprawdzić tutaj. Podziału i wypłaty przychodów z praw dokonujemy nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane. 

Co zrobić, aby otrzymać wynagrodzenie w ramach repartycji?

Autor powinien wypełnić i dostarczyć do Stowarzyszenia deklarację i oświadczenie o autorstwie/współautorstwie utworu. Dokumenty te można wygenerować, korzystając z wyszukiwarki uprawnionych autorów. Po uzupełnieniu, należy je przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: 25-512 Kielce, ul. Warszawska 21 lok. 31.
Dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP) mogą być przysłane na adres e-mail
repartycja@kopipol.org.pl
A w przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji: 41 341-54-39,
repartycja@kopipol.org.pl.
Szczegółowy regulamin repartycji znajduje się tu:
regulamin repartycji.

Co zrobić, aby otrzymać wynagrodzenie w ramach repartycji?

Autor powinien wypełnić i dostarczyć do Stowarzyszenia deklarację i oświadczenie o autorstwie/współautorstwie utworu. Dokumenty te można wygenerować, korzystając z wyszukiwarki uprawnionych autorów. Po uzupełnieniu, należy je przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: 25-512 Kielce, ul. Warszawska 21 lok. 31.
Dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP) mogą być przysłane na adres e-mail
repartycja@kopipol.org.pl
A w przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji: 41 341-54-39,
repartycja@kopipol.org.pl.
Szczegółowy regulamin repartycji znajduje się tu:
regulamin repartycji.

Q&A

Autorzy, którzy opublikowali swoje utwory w wydawnictwach wskazanych dla danego roku podziałowego przez badania statystyczne jako te, które podlegały najczęstszemu kopiowaniu (Aktualny wykaz wydawnictw).
Środki z repartycji indywidualnej przysługują wszystkim autorom oraz tłumaczom, którzy przyczynili się do powstania utworu objętego repartycją indywidualną. W przypadku prac zbiorowych oraz czasopism wynagrodzenie przypadające na publikację jest naliczane wszystkim współautorom, tj. autorom rozdziałów, autorom artykułów. Tym samym, im większa liczba współautorów, tym mniejsza kwota przypadająca na jednego autora.

Image

Zadbaj o swoje prawa

Image

Jesteś twórcą? Powinieneś wiedzieć, że komercyjne korzystanie z Twoich dzieł nie jest bezpłatne, a czuwanie nad ochroną praw autorskich możesz oddać w ręce Stowarzyszenia KOPIPOL. Jak to zrobić? Wystarczy zawrzeć umowę o powierzeniu praw w zbiorowy zarząd, która upoważni KOPIPOL do kontrolowania, w jaki sposób Twoje dzieła są wykorzystywane, a także umożliwi udzielanie licencji. W przypadku naruszeń praw autorskich Stowarzyszenie będzie występować w Twoim imieniu. Poniesie również koszty prowadzonych postępowań. Powierzenie praw w zbiorowy zarząd nie ogranicza w żaden sposób Twoich autorskich praw osobistych. Możesz w każdej chwili wypowiedzieć umowę lub ograniczyć zakres jej obowiązywania.

Image

Badania statystyczne

Metodologia

Jako jedyna organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, podział inkasowanych opłat opieramy wyłącznie na wynikach badań statystycznych prowadzonych przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. na zlecenie KOPIPOL. Szczegółowe informacje na temat celu badań i metodologii zostały przedstawione w artykule. Badania dla danego roku poniżej:

Image

Dołącz do nas

Image
Członek zwyczajny

Stowarzyszenie KOPIPOL tworzą przedstawiciele świata nauki. Decyzję o przyjęciu twórcy do Stowarzyszenia podejmuje zarząd. Aby dołączyć do grona członków Stowarzyszenia niezbędne jest posiadanie stopnia doktora lub udokumentowanego dorobku naukowego oraz rekomendacja dwóch samodzielnych pracowników nauki.

Deklaracja członkowska

Image
Członek zwyczajny

Stowarzyszenie KOPIPOL tworzą przedstawiciele świata nauki. Decyzję o przyjęciu twórcy do Stowarzyszenia podejmuje zarząd. Aby dołączyć do grona członków Stowarzyszenia niezbędne jest posiadanie stopnia doktora lub udokumentowanego dorobku naukowego oraz rekomendacja dwóch samodzielnych pracowników nauki.

Deklaracja członkowska

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl