Sprawozdanie 2020

1. Roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku zawierające:

a) Sprawozdanie podstawowe z działalności  Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

b) Sprawozdanie finansowe za 2020 rok – wersja poglądowa.

Oryginał sprawozdania finansowego został sporządzony w strukturze logicznej w postaci elektronicznej zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

c) Sprawozdanie z wykorzystania potrąceń przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym i edukacyjnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierające opinię o Sprawozdaniu podstawowym z działalności oraz Sprawozdaniu z wykorzystania potrąceń.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

Wykaz załączników do Sprawozdania podstawowego z działalności Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku:

 1. Statut Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą w  Kielcach,
 2. Schemat struktury organizacyjnej na dzień 1.01.2020,
 3. Schemat struktury organizacyjnej na dzień 31.12.2020,
 4. Wzór stosowanej przez Stowarzyszenie umowy, której przedmiotem jest powierzenie praw dot. zbiorowego zarządzania,
 5. Wykaz międzynarodowych umów o reprezentacji,
 6. Regulamin Organizacyjny Biur,
 7. Kopia wniosku o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń,
 8. Wzór stosowanej przez Stowarzyszenie umowy zawieranej z bibliotekami,
 9. Wzór umowy na polu eksploatacji reemisja, 
 10. Zasady repartycji,
 11. Regulaminy Funduszy.
Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl