Informacja

Informacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że trwa proces wypłat wynagrodzeń zainkasowanych w latach 2005-2014 uprawnionym, za odpłatne udostępnianie egzemplarzy fragmentów utworów naukowo-technicznych przez ośrodki informacji lub dokumentacji.

Ośrodki informacji lub dokumentacji to kategoria podmiotów, które były uprawnione do sporządzania i rozpowszechniania własnych opracowań dokumentacyjnych oraz pojedynczych egzemplarzy fragmentów opublikowanych utworów w oparciu o uchylony w 2015 r. art. 30 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (PrAut). Udostępniały one fragmenty twórczości w ramach tzw. monitoringu prasy.

Na podstawie Decyzji Ministra Kultury z dnia 20 listopada 2003 roku KOPIPOL otrzymał zezwolenie na pobieranie od ośrodków informacji lub dokumentacji wynagrodzenia za odpłatne udostępnianie egzemplarzy fragmentów utworów.

Dla umożliwienia Stowarzyszeniu KOPIPOL podziału i wypłat zainkasowanych wynagrodzeń uprawnionym twórcom, ośrodki informacji lub dokumentacji zobowiązane były przekazywać zestawienia wskazujące utwory, które były przez nie kopiowane w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w obowiązującym uprzednio art. 30 ust. 1 PrAut.

Zapraszamy uprawnionych do kontaktu ze Stowarzyszeniem w celu otrzymania wynagrodzenia!

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl