Aktualności PL

Informacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia KOPIPOL w dniu 27 czerwca biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. Na wszystkie wiadomości odpowiemy w kolejnych dniach. Z góry przepraszamy za wszelkie niedogodności.

 

Lista poszukiwanych uprawnionych

Szanowni Państwo,

art. 40 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi nałożył na organizacje zbiorowego zarządzania obowiązek publikowania danych uprawnionych autorów, którzy nie podjęli wynagrodzeń w terminie 3 miesięcy od dnia podziału i wypłaty przychodów z praw za dany rok podziałowy. Art. 39 ust. 2 stanowi, że podziału i wypłaty przychodów z praw organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi Stowarzyszenie KOPIPOL publikuje listę nieodnalezionych autorów, którzy są uprawnieni do wynagrodzenia w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2022. Lista obejmuje w szczególności:

a) tytuły utworów,
b) imiona i nazwiska ustalonych uprawnionych, którzy nie zostali odnalezieni – nie podjęli ww. kwot,
c) imiona i nazwiska lub nazwy właściwych wydawców.

tutaj.

Niezależnie od tego serdecznie zapraszamy wszystkich twórców utworów dzieł naukowych i technicznych do korzystania z wyszukiwarki uprawnionych autorów, za pomocą której możecie Państwo sprawdzić uprawnienie twórcy do wynagrodzenia w ramach repartycji indywidualnej oraz wygenerować i uzupełnić komputerowo wszystkie dokumenty niezbędne do odebrania należnych Państwu środków. Z wyszukiwarki możecie Państwo skorzystać tutaj.

UWAGA. Lista poszukiwanych autorów nie obejmuje twórców, którzy odebrali już naliczone im wynagrodzenie. Jeżeli autor odebrał już należne mu środki, jego nazwisko nie znajdzie się na liście poszukiwanych autorów, jak również nie będzie prezentowane w wynikach wyszukiwania wskazywanych przez wyszukiwarkę uprawnionych autorów.

Wdrożenie repartycji indywidualnej za 2022 rok

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2022 roku tytułem opłat, o których mowa w art. 20 oraz 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Łączna kwota przeznaczona do repartycji indywidualnej za rok 2022 wynosi 7 760 654,67 zł. Środki te zostały naliczone i zapisane na kontach 7 970 autorów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2022 rok.

Informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL kontynuuje repartycję środków zainkasowanych za lata 2016 – 2021.

Zapraszamy wszystkich uprawnionych twórców do zapoznania się z zasadami wypłaty wynagrodzeń autorskich wynikających z podziału rzeczonych środków. Szczegółowe informacje można odnaleźć w zakładce „Repartycja indywidualna”. Swoje uprawnienie do otrzymania należnych wynagrodzeń oraz niezbędne dokumenty można pobrać, korzystając z wyszukiwarki uprawnionych autorów.

Czekamy na Państwa dokumenty.

Repartycja indywidualna 2020 i prawo do dodatkowego wynagrodzenia

Uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku podejmą wynagrodzenie należne w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2020, uzyskają, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293), prawo do dodatkowego wynagrodzenia w ramach repartycji wtórnej.

Zapraszamy do składania dokumentów uprawniających do odebrania należnych środków, tj. oświadczenia potwierdzającego autorstwo utworów wraz z drukiem deklaracji zawierającej dyspozycje dotyczące sposobu przekazania należnej kwoty oraz wskazującej dane niezbędne dla celów podatkowych. Każdy autor może sprawdzić swoje uprawnienie do otrzymania należnych wynagrodzeń, a następnie wygenerować niezbędne dokumenty korzystając z wyszukiwarki uprawnionych autorów.

Czekamy na Państwa dokumenty.

Informacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że trwa proces wypłat wynagrodzeń zainkasowanych w latach 2005-2014 uprawnionym, za odpłatne udostępnianie egzemplarzy fragmentów utworów naukowo-technicznych przez ośrodki informacji lub dokumentacji.

Ośrodki informacji lub dokumentacji to kategoria podmiotów, które były uprawnione do sporządzania i rozpowszechniania własnych opracowań dokumentacyjnych oraz pojedynczych egzemplarzy fragmentów opublikowanych utworów w oparciu o uchylony w 2015 r. art. 30 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (PrAut). Udostępniały one fragmenty twórczości w ramach tzw. monitoringu prasy.

Na podstawie Decyzji Ministra Kultury z dnia 20 listopada 2003 roku KOPIPOL otrzymał zezwolenie na pobieranie od ośrodków informacji lub dokumentacji wynagrodzenia za odpłatne udostępnianie egzemplarzy fragmentów utworów.

Dla umożliwienia Stowarzyszeniu KOPIPOL podziału i wypłat zainkasowanych wynagrodzeń uprawnionym twórcom, ośrodki informacji lub dokumentacji zobowiązane były przekazywać zestawienia wskazujące utwory, które były przez nie kopiowane w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w obowiązującym uprzednio art. 30 ust. 1 PrAut.

Zapraszamy uprawnionych do kontaktu ze Stowarzyszeniem w celu otrzymania wynagrodzenia!

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl